Columbia Blowfish Baseball

6/16/2018, 6/17/2018, 6/21/2018, 6/22/2018, 6/23/2018, 6/26/2018, 6/27/2018, 6/29/2018, 6/30/2018, 7/3/2018, 7/4/2018, 7/12/2018, 7/14/2018, 7/16/2018, 7/17/2018, 7/19/2018, 7/20/2018, 7/24/2018, 7/26/2018, 7/28/2018, 7/31/2018, 8/2/2018, 8/4/2018

Grab your peanuts and Cracker Jacks and meet us at the Lexington County Baseball Stadium to watch the Lexington County Blowfish play at home!